Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2017

coldways
20:00
6808 4404
Reposted fromMatalisman Matalisman viazEveR zEveR
coldways
19:59
4234 6097 500
Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viazEveR zEveR
coldways
19:58
6701 4a01
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaciarka ciarka
coldways
19:55
8746 8ffd 500
coldways
19:55
8504 e462
Reposted fromtfu tfu viazEveR zEveR
coldways
19:54
1850 ca69 500
Liceum im. Powstańców Warszawy, Warszawa, 1947
Reposted fromciarka ciarka viazEveR zEveR
coldways
19:53
7103 d51f 500
Reposted fromjagoda-doll jagoda-doll viazEveR zEveR
coldways
19:53
Natychmiast, obłędnie, niezdarnie, bezwstydnie, boleśnie zakochaliśmy się w sobie; należy dodać, że i beznadziejnie, bo tę frenetyczną żądzę posiadania dałoby się ukoić jedynie wtedy, gdybyśmy dosłownie wessali i wchłonęli nawzajem każdą cząstkę swych dusz i ciał;
— "Lolita"
coldways
19:53
9887 2d27 500
Reposted fromoll oll viazEveR zEveR
coldways
19:53
2837 2547 500
Reposted fromkaiee kaiee viazEveR zEveR
coldways
19:52
4973 093e 500
Reposted fromfungi fungi viaciarka ciarka
coldways
19:52
Teraz, jak ktoś znajomy się znajduję, to ja najchętniej spierdalam. Żeby tylko się nie zastanawiać, co powiedzieć. Żeby nie urazić. Bo nie wiem jak się mówi do ludzi.
— Małgorzata Halber – Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka
coldways
19:52
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viaciarka ciarka
19:50
2872 74aa

raychjackson:

Prime Minister Modi Wore A Suit With His Own Name Printed On It Thousands Of Times

LEVELS TO THIS SHIT

Reposted frombwana bwana viaciarka ciarka
19:50
6606 1f8a 500

thesummoningdark:

The last week has been so ridiculous even the satirists can’t take it any more

Reposted fromcanadduh canadduh viaciarka ciarka
coldways
19:49

Reposted fromjozefspace jozefspace viaciarka ciarka
19:48
7027 0a82
Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaciarka ciarka
19:48
6234 f9d1 500
Reposted fromfuckblack fuckblack viaciarka ciarka
19:48
7029 faff 500

curioos-arts:

Shop stunning minimal prints from Swedish photographer Marcus Cederberg here: http://cur.im/2ox7lY0

🌟 ENDS AT MIDNIGHT: 20% OFF + Free Worldwide Shipping! 🌟

Reposted frompanrafalczyk panrafalczyk viaciarka ciarka
coldways
19:48
Sylvia Plath
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl