Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

coldways
08:13
Reposted frombluuu bluuu viaciarka ciarka
08:13
coldways
08:13
1536 2ba5 500
Reposted fromkrzysk krzysk vianoticeable noticeable
coldways
08:13


artruby
Sun Yuan & Peng Yu, Teenager Teenager, (2011)
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viamanxx manxx
coldways
08:13
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viamanxx manxx
coldways
08:13
5859 3a4e 500
Reposted fromrol rol viamanxx manxx
coldways
08:12
coldways
08:12
Reposted fromnaich naich viaciarka ciarka
coldways
08:12
5864 05e3
Reposted fromTenSigis TenSigis viaciarka ciarka

April 30 2017

coldways
21:14
2762 611b 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaciarka ciarka
21:05
4238 72ce 500

throw-nick-off-the-bridge:

Krzysztof Kieslowski on the set of Short film about killing, 1988

coldways
21:04
2378 7640 500
„Przekrój” nr 2/17
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
coldways
21:04
2742 44a6 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
coldways
21:04
3916 e883 500
w krakowskim sklepie z antykami
Reposted fromikari ikari viafajnychnielubie fajnychnielubie

April 28 2017

coldways
21:25
nie czuję się bezpiecznie. 
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaciarka ciarka
21:19
4495 543a

nemfrog:

The Earth’s path in space. Splendour of the heavens. 1923.

Reposted fromlevindis levindis viadezynwoltura dezynwoltura
coldways
20:45
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
coldways
20:45
2052 943c 500
Reposted fromsarazation sarazation viaciarka ciarka
coldways
20:28
Słyszała: bądź. Żadnej podpowiedzi. 
Potem zniknął, a może w ogóle 
go nie było. Kobieta i głosy, masa 
dźwięków – światła dla niewidomych. 

Odwołane lekcje, a coś trzeba umieć, 
żeby się przebić przez tę czerń 
i dotknąć rzeczy, które nie popłyną
— "Do dna" , Mirka Szychowiak
Reposted fromciarka ciarka
coldways
20:25
9476 212a 500
Reposted fromverronique verronique viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl